Тъканна Банка №1 В Германия! Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 17:00

ЧАСТНО СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ ДАРЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

ЧАСТНО СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ ДАРЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Кръвта от пъпна връв, пъпната връв и плацентата са твърде ценни, за да се изхвърлят. Ето защо много родители искат да ги съхранят за бъдещето си. Те често се сблъскват с въпроса дали да дарят стволовите клетки на детето си публично или да ги съхраняват за лични нужди, вземайки индивидуални предпазни мерки.

ЧАСТНИ БАНКИ VS. ПУБЛИЧНИ БАНКИ
Кръвта от пъпна връв, пъпната връв и плацентата са твърде ценни, за да се изхвърлят. Ето защо много родители искат да ги съхранят, за да са спокойни за бъдещето. Те си задават въпроса: „Стволовите клетки за индивидуални нужди или публично дарение?“.

ПУБЛИЧНО ДАРЕНИЕ НА УМБИЛИКАЛНА КРЪВ
Обществените банки съхраняват само донорска кръв от пъпна връв, която се взема под внимание при трансплантация на неизвестни получатели. Дарената кръв е включена в публичен регистър анонимно.

Въпреки това, родителите трябва да имат предвид, че повече от половината от даренията не отговарят на строгите стандарти за качество на алогенни трансплантации на стволови клетки, напр. минималния брой клетки. Следователно те не са подходящи за дългосрочно съхранение и ще бъдат изхвърлени или използвани в научните изследвания. В крайна сметка, публичните банки за кръв от пъпна връв всъщност съхраняват само една трета от дарената кръв от пъпна връв по качествени, финансови и ресурсни причини. Много родители не одобряват факта, че не получават обратна информация дали дарената кръв от пъпна връв е била съхранена или не от публичната банка за кръв от пъпна връв.
Само 75% от подадените молби за дарение са удобрени. От тях, само 35% отговарят на критериите и биват съхранени дългосрочно.

Желание за дарение Събиране на умбиликална кръв Дългосрочно съхранение

Въпреки това, даряването на кръв от пъпна връв на публична банка може да спаси живота. Няма обаче гаранция, че дарената кръв е достъпна за кандидатстване за вас или вашето семейство в случай на нужда.

Индивидуалните предпазни мерки се различават от това: Ако съхранявате кръвта от пъпна връв с частна банка от стволови клетки като Vita 34, стволовите клетки са достъпни за по-късно приложение изключително за самото дете или членовете на семейството.

ГЕНЕТИЧЕН ОТПЕЧАТЪК: HLA ХАРАКТЕРИСТИКИ
Съкращението HLA означава човешки левкоцитни антигени. Това са група гени, които са от съществено значение за функционирането на имунната система и уникалността на самото човешко същество. Затова говорим за генетичен отпечатък.

Трансплантацията на стволови клетки и тъкан може да бъде успешна само когато HLA характеристиките на донора и реципиента съвпадат, т.е. те са почти генетични близнаци. В противен случай присадката ще бъде отхвърлена.

Статистически близнаците имат най-малък шанс характеристиките на HLA на едно дете да съответстват на тези на друго дете. Vita 34 предлага специални възможности за съхранение на стволови клетки при близнаци.