Тъканна Банка №1 В Германия! Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 17:00

ПЪПНАТА ВРЪВ И ПЛАЦЕНТАТА – ОСОБЕНО БОГАТИ НА ЦЕННИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

ВИДОВЕ И ЗАДАЧИ НА СТВОЛОВИТЕ КПЪПНАТА ВРЪВ И ПЛАЦЕНТАТА – ОСОБЕНО БОГАТИ НА ЦЕННИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИЛЕТКИ

Пъпната връв и Плацентата са връзката между майката и детето. Съдържат много кръвоносни съдове, в които кръвта на пъпната връв пулсира. За да бъдат защитени, те са покрити с тъкан от пъпна връв, която ги предпазва и поддържа. Плацентата е защитена чрез амниотичната мембрана, богата на уникални амнион клетки с големи възможности. В плацентата се счита, че има дори 10 пъти по- голям брой стволови клетки и от пъпната връв.

Пъпната връв и Плацентата съдържат особено голям брой мезенхимни клетки и затова са интересни за терапиите със стволови клетки. Vita 34 е единствената частна банка в Германия, сертифицирана да съхранява тъкан от пъпна връв и плацента. При съхранение на кръв от пъпна връв, тъкан от пъпна връв и плацента получавате тройно по-голямата мощ на стволовите клетки.

Под картинката – Напречно сечение на пъпната връв. Пъпната вена, която провежда богата на кислород кръв от плацентата към бебето, е лесно разпознаваема. Двете пъпни артерии отнасят от детето въглероден диоксид и бедните на хранителни вещества кръв. Вартоновата пихтия служи като защитен и запълващ материал. Пъпната връв съдържа голям брой мезенхимни стволови клетки.

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПЪПНА ВРЪВ
В тъканта на пъпната връв, видът на мезенхимните стволови клетки (МСК) се съдържа в особено висока концентрация.

В момента мезенхимните стволови клетки се използват в повече от 500 клинични изпитвания в световен мащаб – при заболявания на съдовата система, при автоимунни заболявания или ставен артрит. В допълнение, при левкемия след трансплантация с чужди кръвни стволови клетки, МСК могат да инхибират нежеланите реакции на имунната система и по този начин да намалят отхвърлянето. Така наречената реакция на присадката срещу гостоприемника (GvHD), за съжаление е ужасно усложнение.

Понастоящем е очевидно, че ендогенните (автоложни) мезенхимни стволови клетки се използват по-често от алогенни стволови клетки от донор. Изследователските области на регенеративната медицина са много обширни и обещаващи. Лекарите и учените се надяват, че бъдещето ще открие още по-широкообхватни възможности за лечение на заболявания, използващи мезенхимни стволови клетки.

НО КАК СЕ СЛУЧВА ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА ТЪКАНТА ОТ ПЪПНАТА ВРЪВ?
Процесът по вземането на стволовите клетки от тъканта на пъпната връв започва в родилната зала: След като бебето е отделено от майката, кръвта от пъпната връв се събира в стерилен сак. Следва вземане на възможно най-голяма част от пъпната връв. Компонентите се изпращат по куриер към лабораторията на Vita34.

Усъвършенстването на процедурата по съхранението на тъканта е отнело много време. Процесът на запазване на цяла пъпна връв е дори по-сложен от криоконсервацията на кръвта от пъпна връв.

„Пъпната връв, която получава Vita 34 за съхранение, може да бъде повече от 50 см. Колкото по-дълга е тя, толкова повече стволови клетки ще бъдат извлечени по-късно.“ Д-р Марио Леман (Ръководител производство)

Най-голямото предизвикателство при съхранението на тъкан от пъпна връв е колонизацията на микробите. Естественото раждане не е стерилно. За да се гарантира, че това няма ефект върху по-късната обработка на стволовите клетки от пъпна връв, се използва специална кутия за временно съхранение. Тя съдържа специален транспортен разтвор, в който пъпната връв се вкарва директно след отрязването. Веднъж постъпила в лабораторията, пъпната връв отново се дезинфекцира, почиства и измива. След това частите от пъпната връв се замразяват в специална торбичка, поставена в алуминиева касета, при около -180 – 196 ° С.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЧОВЕШКА ПЛАЦЕНТА
Човешката плацента става център на научен интерес. Плацентарните клетки са младите и здрави (т.е. непредразположени генетично или екологично) клетки, както от майката, така и от новороденото. Тези мезенхимни или плацентарни след това стволови клетки могат да се използват за производство на индивидуални препарати от стволови клетки. Поради техните специални имунологични свойства, плацентарните стволови клетки не се разпознават от човешкия имунитет. Реакция на отхвърляне (GvHD) не се наблюдава в нито един момент. Забележителна е тяхната способност да секретират цитокини и хемокини, свойство, което след това може да се използва за регенериране на други тъкани или системи от органи в медицината. Безрисковото събиране и съхранение на плацентарните стволови клетки осигуряват достъп до нов терапевтичен вариант, който ще има важни последици за клетъчната терапия на сериозни заболявания в близко бъдеще.

Въз основа на произхода си перинаталните тъкани са много богат на стволови клетки; Плацентата има три източника на стволови клетки: амнион, вили и кръв.

Ние предлагаме процеса и съхранението на всички стволовите клетки, идващи от плацентата., като се съхранява амнион и плацентарни клетки, плацентата е разделена на 6 проби за многократна употреба.

По този начин МСК от плацентата и връвната тъкан на новороденото бебе могат да бъдат съхранявани и използвани от цялото семейство!

Vita 34 е единствената банка за съхранение на тъкан от пъпна връв в Германия. При съхранение на кръв от пъпна връв и тъкан от пъпна връв детето Ви получава стволови клетки с двойна мощ.