Тъканна Банка №1 В Германия! Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 17:00

Platsenta25

Здраве за новия живот

ЗАПАЗВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
С ПЛАЦЕНТА 25

4650 лв

Авансово, при записване 0 лв.
Окончателно, при успешно съхранение 4650 лв.

Чрез съхранението на плацента получавате най-голямо количество стволови клетки, важни в случай на необходимост от трансплантация.

Плацентата е богата и на ендотелни стволови клетки и други специфични за плацентата стволови клетки.

Съхранете кръвта от пъпната връв с Плацента 25

Запазете стволовите клетки от кръвта от пъпната връв за 25 години

Човешката плацента става център на научен интерес. От плацентата произхождат младите и здрави (т.е. непредразположени генетично или екологично) клетки както от майката, така и от новороденото. Тези мезенхимни или плацентарни, а след това и стволови клетки могат да се използват за производство на индивидуални продукти от стволови клетки.

Поради техните специални имунологични свойства плацентарните стволови клетки не се разпознават от човешкия имунитет и следователно реакция на отхвърляне не се наблюдава в нито един момент.

Забележителна е тяхната способност за регенериране на други тъкани или системи от органи в медицината. Безрисковото събиране и съхранение на по този начин плацентарните стволови клетки осигуряват достъп до нов терапевтичен вариант, който ще има важни последици за клетъчната терапия на сериозни заболявания в близко бъдеще.

Въз основа на произхода си перинаталните тъкани са много богати на стволови клетки. Плацентата има три източника на стволови клетки: амнион, вили и кръв; докато стволовите клетки от пъпната връв идват от два източника.

Ние предлагаме процеса и съхранението на всички стволовите клетки, идващи от Плацента

ВАШИЯТ ПАКЕТ ПЛАЦЕНТА 25

Клиничното им приложение е рзнообразно. Плацентарните части като амниотични мембрани за заздравяване на рани, лечение на изгаряния и реконструкция на устната кухина; MSCs се прилагат на ниво клинични изпитвания при Мозъчни увреждания, Диабет тип 2, костни и ставни нарушения, Covid19 Пневмония

Поради специфичната структура и функции на плацентата, човешките екстра-ембрионални МСК представляват типове стволови клетки, които съчетават някои свойства на плурипотентни ембрионални стволови клетки с други свойства на мултипотентни мезенхимни стволови клетки. Поради тясната онтогенна връзка сембрионални стволови клетки, MSCs, получени от различни региони на плацентата, както и от амниотична течност и кръв от пъпна връв, имат имунопривилегировани характеристики, притежават по-широка пластичност и се размножават по-бързо.

4650 лв

Плащане на 2 пъти
Авансово, при записване 0 лв.
Окончателно, при успешно съхранение 4650 лв.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Бездопасност и качество,
сертифицирани от: