Тъканна Банка №1 В Германия!Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 18:00
Prenatal test, Illumina Inc.

Пренатален тест

Защо да изберете Prenatal test, accr. Illumina Inc?

1. НАЙ-ВИСОКА ТОЧНОСТ

Prenatal test, accr. Illumina Inc. е с най-нисък процент на грешка, публикуван в сектора-0,02%

0,2 % на грешка друг пренатален тест
1,3 % на грешка друг пренатален тест
3,0 % на грешка друг пренатален тест
3.8 % на грешка друг пренатален тест

2. НАЙ-ИНОВАТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Технология VeriSeq by Illumina Inc., CE-IVD, e водещата световна технология на цялостно геномно секвениране за скрининг на общи фетални анеуплоидии.

Доказано превъзхожда методите за традиционния скрининг за установяване на установяване на фетални анеуплоидии. Има по-ниски фалшиво положителни стойности (повишена специфичност) и повишена положителна прогнозна стойност (PPV).

3. БЪРЗ РЕЗУЛТАТ

Prenatal test безопасно и неинвазивно, скринира за най-често срещаните хромозомни анеуплоидии още от 10-та гестационна седмица на бременността само чрез една епруветка венозна майчина кръв. Пробата се транспортира чрез специализиран акредитиран международен куриер, лицензиран полет за биологични проби. Пробата се изследва в акредитирана лаборатория на Erofins Group Europe, Illumina Inc. Резултатът се получава до 3-7 работни дни.

4. НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Изследва по-голям брой фетални анеуплоидии и микроделеции на по-достъпна цена, може и на разсрочени вноски.

5. Ние си партнираме с Националната генетична лаборатория (Лаборатория по Клинична генетика, СБАЛАГ “Майчин дом”, проф. Алексей Савов PhD, Началник) и в случай на положителен резултат, ще Ви предоставим генетична консултация, писмено становище и ще поемем разходите по необходимата инвазивна процедура за поставяне на окончателна диагноза- амниоцентеза.
Общо случаи: 86,658
Средно време на изпълнение (работни дни): 3,3
Технически анулирани: 0,1 %
Установени анеуплоидии: 2,2%
Заподозряни анеуплоидии: 0,3 %
Общо установени или заподозряни анеуплоидии: 2,5 %
Наблюдавани фалшиво-положителни резултати: 0,12%
Наблюдавани фалшиво-отрицателни резултати: 0,02%

 

Basic

Изследването може да включва до 8 показателя на стартова цена от 980 лв до 1250 лв.

Това изследване определя 85 % от най- често срещаните тежки генетични синдроми:

1. Най-честите тризомии

Тризомия 21 (синдром на Даун)

Тризомия 18 (синдром на Едуардс)

Тризомия 13 (синдром на Патау)

 


2. Определяне на пола

3. Установяване на половите анеуплоидии
Синдром на Търнър (Монозомия ХО)

Синдром на Клайнфелтер (XXY)

Синдром на свръхмъже (синдром на Якобс ХYY)

Синдром на свръхжени (Тризомия ХХХ)

УслугаBasic
Окончателно плащане980 лв.
Поръчайте сега

Microdeletions

Към базовия пакет добавя най-честите микроделеции и изследва до 19 показателя на цена от 1400 лв до 1680 лв.

Микроделеции:

1p36 делеция,

4p16.3 Волф Хиршхорн синдром

5p15.2 Кри Дю Ша синдром

15q11.2 Прадер Уили синдром

15q11.2 Синдром на Ангелман

22q11.2 Ди Джордж синдром

Синдром на Якобсен

Синдром на Лангер-Гиедон (TRPS)

Синдром на Смит-Магенис


Анеуплоидия хромозома 6

Анеуплоидия хромозома 9

УслугаMicrodeletions
Окончателно плащане1400 лв.
Поръчайте сега

All Chromosomes

Изследването може да определи пълен автозомен набор с възможност за установяване и на половите анеуплоидии на стартова цена от 1680 лв до 1880 лв.


1. Детекция на анеуплоидии при пълен автозомен набор

2. Определяне на пола

3. Установяване на половите анеуплоидии


Синдром на Търнър (Монозомия ХО)

Синдром на Клайнфелтер (XXY)

Синдром на свръхмъже (синдром на Якобс ХYY)

Синдром на свръхжени (Тризомия ХХХ)

УслугаAll Chromosomes
Окончателно плащане1680 лв.
Поръчайте сега

All in One

С една епруветка кръв, можете да имате резултати за всичко изброено до тук. Изследва целия хромозомен набор и микроделециите на стартова цена от 1880 лв до 2080 лв.


1p36 делеция,

4p16.3 Волф Хиршхорн синдром

5p15.2 Кри Дю Ша синдром

15q11.2 Прадер Уили синдром

15q11.2 Синдром на Ангелман

22q11.2 Ди Джордж синдром

Синдром на Якобсен

Синдром на Лангер-Гиедон (TRPS)

Синдром на Смит-Магенис

УслугаAll in One
Окончателно плащане1880 лв.
Поръчайте сега
ТЪКАННА БАНКА СЕЛСФОРГУД ЕООД © 2022