Тъканна Банка №1 В Германия!Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 18:00
ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ Verifi, Illumina Inc.

Пренатален тест

Защо да изберете Verifi, Illumina?

1. НАЙ-ИНОВАТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Въпреки че съществуват различни методи за изпълнение на НИПТ,  най-използваният е Next-Generation Sequencing - масово паралелно секвениране. НИПТ Verifi, Illumina използва Whole-Genome Next Generation Sequencing (WGS) - цялостно геномно масово паралелно секвениране за скрининг за общи фетални анеуплоидии. Резултатите показват още по-високи нива за откриване на анеуплоидии и значително по-малко фалшиво-положителни резултати от традиционните методи за  скрининг. Доказано превъзхожда методите за традиционния скрининг за установяване на най-честите фетални анеуплоидии. Има по-ниски фалшиво положителни стойности (повишена специфичност) и повишена положителна прогнозна стойност (PPV).

2. БЪРЗ РЕЗУЛТАТ

НИПТ, безопасно и неинвазивно, скринира за най-често срещаните хромозомни анеуплоидии още от 10-та гестационна седмица на бременността само чрез една епруветка венозна майчина кръв. Пробата се изпраща до лаборатория Illumina, Foster City, California, USA чрез специализиран акредитиран международен куриер, спазвайки международните изисквания за транспорт на биологични проби. Резултатът се получава до 3-7 работни дни след пристигане на пробата в лабораторията.

3. НАЙ-ВИСОКА ТОЧНОСТ

Verifi, Illumina е с най-нисък процент на грешка, публикуван в сектора-0,02%

0,2 % на грешка друг пренатален тест
1,3 % на грешка друг пренатален тест
3,0 % на грешка друг пренатален тест
3.8 % на грешка друг пренатален тест

4. Изследва по-голям брой заболявания на по-достъпна цена, може и на разсрочени вноски.

5. Ние си партнираме с Националната генетична лаборатория (Лаборатория по Клинична генетика, СБАЛАГ “Майчин дом”, проф. Алексей Савов PhD, Началник) и в случай на положителен резултат, ще Ви предоставим генетична консултация, писмено становище и ще поемем разходите по необходимата инвазивна процедура за поставяне на окончателна диагноза- амниоцентеза.

Изследване на над 86 000 проби от пациенти показа Отлична ефективност в клиничната практика

Общо случаи: 86,658
Средно време на изпълнение (работни дни): 3,3
Технически анулирани: 0,1 %
Установени анеуплоидии: 2,2%
Заподозряни анеуплоидии: 0,3 %
Общо установени или заподозряни анеуплоидии: 2,5 %
Наблюдавани фалшиво-положителни резултати *: 0,12%
Наблюдавани фалшиво-отрицателни резултати *: 0,02%

* Фалшиво-положителните резултати са базирани на известните ни данни


Жени, чиито изследвания не могат да бъдат изпълнени или са неопределени и неразбираеми (от ДНК скрининга), трябва да получат допълнително генетично консултиране и да се подложат на по-обстойна оценка с ултразвук и диагностични тестове, поради повишен риск от анеуплоидия.

 

Basic

Изследването може да включва до 8 показателя на стартова цена от 980 лв до 1250 лв.

1. Най-честите тризомии

Тризомия 21 (синдром на Даун)

Тризомия 18 (синдром на Едуардс)

Тризомия 13 (синдром на Патау)

 


2. Определяне на пола

3. Установяване на половите анеуплоидии
Синдром на Търнър (Монозомия ХО)

Синдром на Клайнфелтер (XXY)

Синдром на свръхмъже (синдром на Якобс ХYY)

Синдром на свръхжени (Тризомия ХХХ)

УслугаBasic
Окончателно плащане980 лв.
Поръчайте сега

Microdeletions

Изследването може да включва и най-честите микроделеции до 14 показателя на стартова цена от 1400 лв до 1680 лв.

1.  Микроделеции:

1p36 делеция,

4p16.3 Волф Хиршхорн синдром

5p15.2 Кри Дю Ша синдром

15q11.2 Прадер Уили синдром

15q11.2 Синдром на Ангелман

22q11.2 Ди Джордж синдром


2. Най- честите тризомии: (Даун 21, Патау 18, Едуардс 13)

3. Определяне на пола

4. Половите анеуплоидии: Синдром на Търнър, Синдром на Клайнфелтер, Синдром на Якобс, Синдром на свръхжени

*Времето за издаване на резултат може да се увеличи с 2 работни дни.

УслугаMicrodeletions
Окончателно плащане1400 лв.
Поръчайте сега

All Chromosomes

Изследване може да добави и целия автозомен хромозомен набор до 27 показателя на стартова цена от 1680 лв до 1880 лв.

1. Изследва всички автозомни хромозомни двойки - 22


С възможност за определяне и на:

2. Определяне на пола

3. Установяване на половите анеуплоидии

Синдром на Търнър (Монозомия ХО)

Синдром на Клайнфелтер (XXY)

Синдром на свръхмъже (синдром на Якобс ХYY)

Синдром на свръхжени (Тризомия ХХХ)

*Времето за издаване на резултат може да се увеличи с 2 работни дни.

УслугаAll Chromosomes
Окончателно плащане1680 лв.
Поръчайте сега

All Chromosomes and Microdeletions

Това е All in Оne изследване, с една епруветка кръв, можете да имате резултати за всичко изброено до тук.

Изследването може да включи 33 показателя: целия хромозомен набор и микроделециите на стартова цена от 1880 лв до 2080 лв.

1. Изследва всички автозомни хромозомни двойки - 22

2. Определяне на пола

3. Половите анеуплоидии: Синдром на Търнър, Синдром на Клайнфелтер, Синдром на Якобс, Синдром на свръхжени

 


4. Изследването може да добави и микроделециите:

1p36 делеция

4p16.3 Волф Хиршхорн синдром

5p15.2 Кри Дю Ша синдром

15q11.2 Прадер Уили синдром

15q11.2 Синдром на Ангелман

22q11.2 - Ди Джордж синдром

*Времето за издаване на резултат може да се увеличи с 2 работни дни.

УслугаAll Chromosomes and Microdeletions
Окончателно плащане1880 лв.
Поръчайте сега
ТЪКАННА БАНКА СЕЛСФОРГУД ЕООД © 2022