Тъканна Банка №1 В Германия!Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 18:00
ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ

Пренатален тест

Въпреки че съществуват различни методи за изпълнение на НИПТ,  най-използваният е Next-Generation Sequencing - масово паралелно секвениране. Той показва отлични нива за  установяване на анеуплоидии и  ниски фалшиво положителни стойности.

НИПТ на Vita34 е верифициран от  Illumina, използвайки Whole-Genome Next Generation Sequencing (WGS), цялостно геномно масово паралелно секвениране за скрининг за общи фетални анеуплоидии. Резултатите показват по-високи нива за откриване на анеуплоидии и значително по-малко фалшиво-положителни резултати от традиционните методи за  скрининг.

Бърз и точен начин за установяване на най-често срещаните фетални анеиплоидии

НИПТ, безопасно и неинвазивно, скринира за най-често срещаните хромозомни анеуплоидии още от 10-та гестационна седмица на бременността, чрез една епруветка венозна майчина кръв.

Защо да изберете нашия НИПТ?

Доказано превъзхожда методите за традиционния скрининг за установяване на най-честите фетални анеуплоидии. Има по-ниски фалшиво положителни стойности (повишена специфичност) и повишена положителна прогнозна стойност (PPV).

Подробно портфолио  с  разширени пакети, които могат да се изберат.
Бърз резултат.

Ние си партнираме с Националната генетична лаборатория (Лаборатория по Клинична генетика, СБАЛАГ “Майчин дом”, проф. Алексей Савов PhD, Началник) и в случай на положителен резултат, ще Ви предоставим генетична консултация, писмено становище и ще поемем разходите по необходимата инвазивна процедура за поставяне на окончателна диагноза- амниоцентеза.

Най-нисък процент на грешка публикуван в сектора - 0,1%

0,1 %  НИПТ на VITA 
1,3 % други пренатални тестове
3,0 % други пренатални тестове
3.8 % други пренатални тестове

Проверката на пренаталния тест показа отлична ефективност в клиничната практика с над 86 000 проби от пациенти.

Общо случаи: 86,658
Средно време на изпълнение (работни дни): 3,3
Технически анулирани: 0,1 %
Установени анеуплоидии: 2,2%
Заподозряни анеуплоидии: 0,3 %
Общо установени или заподозряни анеуплоидии: 2,5 %
Наблюдавани фалшиво-положителни резултати *: 0,12%
Наблюдавани фалшиво-отрицателни резултати *: 0,02%

* Фалшиво-положителните резултати са базирани на известните ни данни


Жени, чиито изследвания не могат да бъдат изпълнени или са неопределени и неразбираеми (от ДНК скрининга), трябва да получат допълнително генетично консултиране и да се подложат на по-обстойна оценка с ултразвук и диагностични тестове, поради повишен риск от анеуплоидия.

Basic

Изследва 8 показателя

1. Тризомия 21 (синдром на Даун),Тризомия 18 (синдром на Едуардс), Тризомия 13 (синдром на Патау)

2. Определяне на пола


3. Установяване на половите анеуплоидии
* Монозомия Х (синдром на Търнър), синдром на Клайнфелтер, синдром на Якобс, Тризомия Х

УслугаBasic
Окончателно плащане1250 лв.
Поръчайте сега

Microdeletions

Изследва 13 показателя

1. Тризомия 21, Тризомия 18, Тризомия 13,

2. Определяне на пола

3. Половите анеуплоидии: Монозомия Х (Синдром на Търнър), Синдром на Клайнфелтер, Синдром на Якобс, Тризомия Х

4. Пет от най-често срещаните микроделеции


1p36 делеция, 4p- Волф Хиршхорн синдром, 5p -  Кри Дю Ша синдром, 15q11 Прадер Уили синдром, 22q11 - Ди Джордж синдром

УслугаMicrodeletions
Окончателно плащане1680 лв.
Поръчайте сега

All Chromosomes

Изследва 27 показателя

Добавя към основния пакет Basic всички автозомни тризомии


1. Тризомия 21, Тризомия 18, Тризомия 13

2. Определяне на пола

3. Половите анеуплоидии: Монозомия X(Синдром на Търнър), Синдром на Клайнфелтер, Синдром на Якобс, Тризомия Х

4. Всички останали 19 автозоми

УслугаAll Chromosomes
Окончателно плащане1880 лв.
Поръчайте сега

All Chromosomes and Microdeletions

Изследва 32 показателя

Това е All in Оne изследване, с една епруветка кръв, ще имате резултати за всичко изброено до тук


1. Тризомия 21, Тризомия 18, Тризомия 13

2. Определяне на пола

3. Половите анеуплоидии

4. Петте най-често срещани микроделеции

5. Всички останали 19 автозоми

УслугаAll Chromosomes and Microdeletions
Окончателно плащане2080 лв.
Поръчайте сега
ТЪКАННА БАНКА СЕЛСФОРГУД ЕООД © 2020