Тъканна Банка №1 В Германия!Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 18:00
Здраве за новия живот

ЗАПАЗВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
С Диагностика на генетичен материал

ЗАПАЗВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ С Диагностика на генетичен материал

2800 лв.


Авансово, при записване 0 лв.
Окончателно, при успешно съхранение 2800 лв.

Медицинските и лабораторни изследвания включват кръвногрупово определяне, диференциално кръвно наброяване, автоматично кръвно наброяване, клетъчно наброяване, кръвно-обемно определяне, биомелукулярни и инфекциозно-серологични тестове на венозна майчина кръв и умбиликална кръв, микробиологичен контрол...

Поръчайте сега

Съхранете кръвта от пъпната връв с Диагностика на генетичен материал

Запазете стволовите клетки от кръвта от пъпната връв за години


Диагностика, Оценка и Качествен контрол на генетичен материал на майка и бебе се извършват въз основа на процедурите за изпитване, определени в Спецификацията на краен продукт.

ВАШИЯТ ПАКЕТ Диагностика на генетичен материал


ЗАПАЗВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ С Диагностика на генетичен материал Vita34

Диагностика, Оценка и Качествен контрол на генетичен материал на майка и бебе се извършват въз основа на процедурите за изпитване, определени в Спецификацията на краен продукт. Медицинските и лабораторни изследвания включват кръвногрупово определяне, диференциално кръвно наброяване, автоматично кръвно наброяване, клетъчно наброяване, кръвно-обемно определяне, биомелукулярни и инфекциозно-серологични тестове на венозна майчина кръв и умбиликална кръв, микробиологичен контрол...

Медицинските и лабораторни изследвания включват кръвногрупово определяне, диференциално кръвно наброяване, автоматично кръвно наброяване, клетъчно наброяване, кръвно-обемно определяне, биомелукулярни и инфекциозно-серологични тестове на венозна майчина кръв и умбиликална кръв, микробиологичен контрол...

2800 лв.

Плащане на 2 пъти
Авансово, при записване 0 лв.
Окончателно, при успешно съхранение 2800 лв.
Поръчайте сега

Консултантски услуги


Консултантски услуги
 • фамилна анамнеза
 • изследвания
 • Записването на медицинската история на семейството има за цел да защити детето Ви в случай на прилагане на кръвта от пъпна връв. С помощта на анамнезата и резултатите от изследванията по време на бременността, се прави оценка дали кръвта от пъпната връв може да бъде взета и приложена за лечение по-късно от медицинска гледна точка. 

Взимане и транспортиране на кръвта от пъпната връв

 • Взимане на умбиликалната кръв от пъпна връв
 • Обучение на екипа водещ раждането
 • Транспорт в температурно защитен сет от лицензиран куриер

Преди раждането ще Ви предоставим температурно защитена транспортна кутия, съдържаща специално разработен комплект за взимане, който включва всички необходими материали за изпълнение на услугата. Транспортната кутия на Vita 34 включва стабилизиращи температурата гел пакети, изолираща  стиропорена кутия и температурни чипове, които оптимално запазват качеството на кръвта. Ние сме обучили  лекари и акушерки в почти всички родилни домове и напълно им се доверяваме за качественото взимане на пробите. Веднага след отрязването на пъпната връв кръвта от пъпната връв се взима и транспортира от специализиран куриер до нашата лаборатория за стволови клетки. Съхранението е възможно 24/7, 365 дни в годината.


Обработка и съхранение
 • Обработка в лаборатория в Германия на Vita 34
 • Компютърно контролирано криоконсервиране и неограничено съхранение в резервоари от неръждаема стомана, независими от мрежата
 • Застраховано от HDI Global SE

В лабораторията кръвта от пъпната връв се обработва и съхранява в съответствие с международните стандарти и става първокласен източник на материали за възможно приложение. Кръвта се замразява в най-малко шест части (един основен сак, пет отделни проби). Ако количеството на кръвта е много голямо, няколко кръвни сака ще бъдат замразени без допълнително заплащане. След това ще ви бъде изпратен сертификат за успешно съхранение. Дългосрочното съхранение се извършва в независими от електромрежата крио-танкове при приблизително -180 градуса по Целзий в специални криосакове, опаковани в метална касета. Биологичните ви проби може да се съхраняват за неограничен период от време. Вашето съхранение на стволови клетки е гарантирано от HDI Global SE, който ще осигури финансовите средства в случай на неплатежоспособност, за да продължи професионалното и контролирано съхранение на пробите от стволови клетки на Вашето дете до 50-годишна възраст. Тази форма на застраховане е уникална!

 • Количествен и качествен контрол съгласно вътрешни и международни контролни органи
 • Обяснение на резултатите

Федералният институт на федералното министерство на здравеопазването лицензира съхранението и приложението на стволови клетки от кръв от пъпна връв при строги условия. Майчината кръв и кръвта от пъпната връв се тестват внимателно в съответствие с необходимите качествени изисквания. Резултатите показват дали стволови клетки могат да се прилагат в случай на заболяване. Качественият анализ отнема няколко седмици и включва следните изследвания:

За кръвта от пъпна връв: брой на ядрените клетки


Кръвногрупово определяне

Проверка за стерилност

Маркери за инфекция (HIV 1 РНК, хепатит С РНК, ДНК на хепатит В, ДНК на парвовирус В19, ДНК на вируса на цитомегалия)

За кръвта на майката:
HIV 1/2 антитела / р24 антиген
TP антитела
Хепатит В антиген, хепатит Вс антитела, хепатит С антитела
HTLV I / II антитела

Vita 34 ще Ви изпрати резултатите от тестовете и е на разположение по всяко време, ако имате въпроси.
 


Vita34 допълнителни услуги
 • Типизиране на профила
 • Транспортиране на съхранените стволови клетки до център за лечение без допълнително заплащане

Преди да се приложат стволовите клетки от кръв от пъпна връв в семейството, Vita34 поема разходите за необходимите тестове (HLA типизиране). Ако е необходимо използване на стволовите клетки на Вашето дете, ще имате пълната ни подкрепа. Vita34 ще Ви помогне да попълните формулярите и да говорите с лекарите. Мобилният екип на Vita34 транспортира крио-съхранените стволови клетки в специален контейнер до лекаря (в рамките на Европа) и се грижи за професионалната подготовка на стволовите клетки за приложение
Големи отстъпки за второ и трето детенце, за близнаци. 


Бездопасност и качество,
сертифицирани от:
GMP
CordBlood
ТЪКАННА БАНКА СЕЛСФОРГУД ЕООД © 2022