Тъканна Банка №1 В Германия!Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 18:00
Здраве за новия живот

ЗАПАЗВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
С Плацента 25

ЗАПАЗВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ С Плацента 25

4000 лв.


Авансово, при записване 0 лв.
Окончателно, при успешно съхранение 4000 лв.

Чрез съхранението на плацента получавате най-голямо количество стволови клетки, важни в случай на необходимост от трансплантация. 
Плацентата е богата и на ендотелни стволови клетки и други специфични за плацентата стволови клетки.

Поръчайте сега

Съхранете кръвта от пъпната връв с Плацента 25

Запазете стволовите клетки от кръвта от пъпната връв за 25 години


Човешката плацента става център на научен интерес. От плацентата произхождат младите и здрави (т.е. непредразположени генетично или екологично) клетки както от майката, така и от новороденото. Тези мезенхимни или плацентарни, а след това и стволови клетки могат да се използват за производство на индивидуални продукти от стволови клетки.

Поради техните специални имунологични свойства плацентарните стволови клетки не се разпознават от човешкия имунитет и следователно реакция на отхвърляне не се наблюдава в нито един момент.

Забележителна е тяхната способност за регенериране на други тъкани или системи от органи в медицината. Безрисковото събиране и съхранение на по този начин плацентарните стволови клетки осигуряват достъп до нов терапевтичен вариант, който ще има важни последици за клетъчната терапия на сериозни заболявания в близко бъдеще.

Въз основа на произхода си перинаталните тъкани са много богати на стволови клетки. Плацентата има три източника на стволови клетки: амнион, вили и кръв; докато стволовите клетки от пъпната връв идват от два източника.

Ние предлагаме процеса и съхранението на всички стволовите клетки, идващи от Плацента

ВАШИЯТ ПАКЕТ Плацента 25


ЗАПАЗВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ С Плацента 25 Vita34

Клиничното им приложение е рзнообразно. Плацентарните части като амниотични мембрани за заздравяване на рани, лечение на изгаряния и реконструкция на устната кухина; MSCs се прилагат на ниво клинични изпитвания при Мозъчни увреждания, Диабет тип 2, костни и ставни нарушения, Covid19 Пневмония

Поради специфичната структура и функции на плацентата, човешките екстра-ембрионални МСК представляват типове стволови клетки, които съчетават някои свойства на плурипотентни ембрионални стволови клетки с други свойства на мултипотентни мезенхимни стволови клетки. Поради тясната онтогенна връзка сембрионални стволови клетки, MSCs, получени от различни региони на плацентата, както и от амниотична течност и кръв от пъпна връв, имат имунопривилегировани характеристики, притежават по-широка пластичност и се размножават по-бързо.

Чрез съхранението на плацента получавате най-голямо количество стволови клетки, важни в случай на необходимост от трансплантация. 
Плацентата е богата и на ендотелни стволови клетки и други специфични за плацентата стволови клетки.

4000 лв.

Плащане на 2 пъти
Авансово, при записване 0 лв.
Окончателно, при успешно съхранение 4000 лв.
Поръчайте сега

Консултантски услуги


Обработка и съхранение кръв от пъпна връв/ пъпна връв/ плацента
  • Обработка в лабораториите на Vita 34 в Германия
  • Компютърно контролирано криоконсервиране и неограничено съхранение в резервоари от неръждаема стомана, независими от мрежата
  • Застраховано от HDI Global SE

В лабораторията кръвта от пъпната връв се обработва и съхранява в съответствие с международните стандарти и става първокласен източник на материали за възможно приложение. Ако количеството на кръвта позволява, няколко кръвни сака ще бъдат замразени без допълнително заплащане. След това ще ви бъде изпратен сертификат за успешно съхранение. Дългосрочното съхранение се извършва в независими от електромрежата крио-танкове при приблизително -180 градуса по Целзий в специални криосакове, опаковани в метална касета. Биологичните ви проби може да се съхраняват за неограничен период от време. Вашето съхранение на стволови клетки е гарантирано от HDI Global SE, който ще осигури финансовите средства в случай на неплатежоспособност, за да продължи професионалното и контролирано съхранение на пробите от стволови клетки на Вашето дете до 50-годишна възраст. Тази форма на застраховане е уникална!

  • Количествен и качествен контрол съгласно вътрешни и международни контролни органи

Федералният институт на федералното министерство на здравеопазването лицензира съхранението и приложението на стволови клетки от кръв от пъпна връв при строги условия. Майчината кръв и кръвта от пъпната връв се тестват внимателно в съответствие с необходимите качествени изисквания.


Кръвногрупово определяне

Проверка за стерилност

Маркери за инфекция (HIV 1 РНК, хепатит С РНК, ДНК на хепатит В, ДНК на парвовирус В19, ДНК на вируса на цитомегалия)

За кръвта на майката:
HIV 1/2 антитела / р24 антиген
TP антитела
Хепатит В антиген, хепатит Вс антитела, хепатит С антитела
HTLV I / II антитела

Vita 34 ще Ви изпрати резултатите от тестовете и е на разположение по всяко време, ако имате въпроси.
 


Vita34 допълнителни услуги
  • Типизиране на профила
  • Транспортиране до всеки трансплантационен център по света без да заплащате

Преди да се приложат стволовите клетки от кръв от пъпна връв в семейството, Vita34 поема разходите за необходимите тестове (HLA типизиране). Ако е необходимо използване на стволовите клетки на Вашето дете, ще имате пълната ни подкрепа. Мобилният екип на Vita34 транспортира крио-съхранените стволови клетки в специален контейнер до лекаря (в рамките на Европа) и се грижи за професионалната подготовка на стволовите клетки за приложение.


Бездопасност и качество,
сертифицирани от:
GMP
CordBlood
ТЪКАННА БАНКА СЕЛСФОРГУД ЕООД © 2022