Тъканна Банка №1 В Германия! Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 17:00

ЧУДОТО НА ЧОВЕШКА ПЛАЦЕНТА

Вече и плацента, защо?

Човешката плацента става център на научен интерес. Плацентарните клетки са младите и здрави (т.е. непредразположени генетично или екологично) клетки

както от майката, така и от новороденото. Тези мезенхимни или плацентарни след това стволови клетки могат да се използват за производство на индивидуални препарати от стволови клетки. Поради техните специални имунологични свойства, плацентарните стволови клетки не се разпознават от човешкия имунитет. Реакция на отхвърляне (GvHD) не се наблюдава в нито един момент. Забележителна е тяхната способност да секретират цитокини и хемокини, свойство, което след това може да се използва за регенериране на други тъкани или системи от органи в медицината. Безрисковото събиране и съхранение на плацентарните стволови клетки осигуряват достъп до нов терапевтичен вариант, който ще има важни последици за клетъчната терапия на сериозни заболявания в близко бъдеще.

Въз основа на произхода си перинаталните тъкани са много богат на стволови клетки; Плацентата има три източника на стволови клетки: амнион, вили и кръв.

Ние предлагаме процеса и съхранението на всички стволовите клетки, идващи от плацентата.

През последното десетилетие човешките извънембрионални тъкани (плацента, амниотични мембрани и пъпна връв), както и човешката плацентарна течност (амниотична течност и кръв от пъпна връв), също са определени като източници на MSCs, което представлява голям интерес за биомедицинските приложения. Човешката плацента е фето-майка орган, който действа като естествена бариера между майката и плода и играе решаваща роля за храненето и имунна толерантност през целия период от развитието на плода.

Анатомично плацентата може да бъде разделена на четири области: амниотичен епител, амниотичен мезенхим, хорион мезенхим и хорион трофобластен. Имуномодулиращи свойства на човешката плацента, както и клиничната приложимост на плацентарните части като амниотични мембрани за заздравяване на рани, лечение на изгаряния и реконструкция на устната кухина, ще бъдат описани.

Поради специфичната структура и функции на плацентата, човешките екстра-ембрионални MSCs, представляват типове стволови клетки, които съчетават някои свойства на плурипотентни ембрионални стволови клетки с други свойства на мултипотентни мезенхимни стволови клетки. Поради тясната онтогенна връзка с ембрионални стволови клетки, MSCs, получени от различни региони на плацентата, както и от амниотична течност и кръв от пъпна връв, имат имунопривилегировани характеристики, притежават по-широка пластичност и се размножават по-бързо, отколкото възрастни MSC. Освен това човешката плацента обикновено се изхвърля след раждането и клетките могат да бъдат изолирани избягване на всякакви етични опасения.

Друга важна характеристика на МСК, получени от плацентата, е тяхната ниска имуногенност! Имуногенността се определя като способността на клетките да провокират имунен отговор и по принцип е такава се счита за нежелан физиологичен отговор при клетъчната терапия. Въпреки това, поради тяхната хипоимуногенност и уникални имуносупресивни свойства, мезенхимни стволови клетки (MSC) се считат за един от най-обещаващите видове възрастни стволови клетки за клетъчна терапия. Поради тази причина, тези клетки могат да се използват за различни индивиди без нужда от HLA съвместимост. По този начин МСК от плацентата и връвната тъкан на новороденото бебе могат да бъдат съхранявани и използвани от цялото семейство!

В момента едно от основните приложения на плацентарните стволови клетки е в областта на имунната система.

Някои клинични проучвания използват MSC, получени от плацентата, за лечение на заболяването присадка срещу гостоприемник. Появява се GVHD след алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ало-HSCT) като често срещано сериозно усложнение, сериозно засягащо ефикасността на трансплантацията. MSC, получени от плацентата, благодарение на техните имуносупресивните свойства и способността за освобождаване на противовъзпалителни цитокини играят важна роля за намаляване на страничните ефекти на GVHD и подобряване на ефикасността на трансплантацията.

Едно от най-новите приложения, което вече показа много обещаващи резултати, е използването на MSCs, получени от плацента, при лечение на белодробна фиброза и остро увреждане на белите дробове. Приложение, което намери много приложение при лечението на пациенти с остър респираторен дистрес синдром (ARDS), фатално усложнение на коронавирусна болест (COVID-19)*. MSC, получени от плацентата, се прилагат с различни интравенозни инфузии и след няколко часа се способен да намали диспнеята и да увеличи сатурацията с кислород при пациенти с тежка хипоксемия и необходима механична вентилация. Техният механизъм на действие в този случай е комбинация от антивирусно, имуномодулиращо и антифибротично действие.

Терапията със стволови клетки получи голям тласък в регенеративната медицина поради някои от окуражаващите резултати, получени в лабораторията, както и в транслационни/клинични изследвания. Въпреки че стволовите клетки са различни видове и техният терапевтичен потенциал е документиран в няколко проучвания, мезенхимните клетките (MSC) имат предимство, тъй като освен че са мултипотентни, тези клетки са лесни за получаване и разширяване, поставят по-малко етични проблеми и притежават огромен регенеративен потенциал, когато се използват научно правилно начин. Понастоящем MSCs се получават от различни тъкани като костен мозък, пъпна връв, кръв от пъпна връв, мастна тъкан, зъбна тъкан и др., и доста често изборът зависи от наличието на източника. Един такъв богат източник на тъкан, подходящ за получаване на MSC с добро качество в голям брой, е плацентата, получена при доносено раждане, водещо до раждане на здраво дете. Няколко проучвания са доказали, регенеративен потенциал на MSCs, получени от човешка плацента (hPMSC), и повечето показват, че тези MSCs притежават сравним, в някои случаи, дори по-добър, терапевтичен потенциал като този, показан от човешката кост.