Тъканна Банка №1 В Германия! Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 17:00

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
за ползване на уебсайта www.cells4good.com

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Cells4Good и посетителите на уебсайта www.cells4good.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Фирмена информация за Тъканна Банка СелсФорГуд ЕООД:
Адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Борис I № 100
Адрес на дейност: гр. София 1680, ул. Здраве 9, вх. 1, ет. 12, офис 1
Булстат: 205513731
Регистрация по ДДС: BG205513731
Управител: Д-р Иван Колчаков
Чл. 3. (1) Уебсайтът www.cells4good.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и цените за извършване на пренатални тестове и съхранение на стволови клетки.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.cells4good.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Cells4Good , освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Cells4Good. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на Cells4Good представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.cells4good.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) Cells4Good ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати индивидуална оферта, след като това е поискано от самите тях. Cells4Good гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. 
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) Cells4Good използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
(6) Cells4Good не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7)Cells4Good не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.cells4good.com посетителите се съгласяват Cells4Good да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава. 
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.cells4good.com.
(10) Посетителите на www.cells4god.com в качеството си на физически лица се съгласяват Cells4Good да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
(11) Посетителите на www.cells4good.com  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск. 

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ 
Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Cells4Good по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.cells4good.com от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.cells4good.com считано от 23.05.2019г.