Тъканна Банка №1 В Германия! Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 17:00

ЕДНА МАЛКА РЕВОЛЮЦИЯ В ЛАЙПЦИГ

В сърцето на революцията за компонентите на имунната система – имунните клетки.

В сърцето на революцията са компонентите на имунната система – имунните клетки (2). Те присъстват в кръвта на здравите хора (3), в умбикалната кръв на новороденото (4), но също така и в кръвта на пациентите с рак. Има различни видове имунни клетки (6). За лечението на раково болните пациенти, от значение към този момент за т.нар. Т лимфоцити, наричани още Т клетки. Те са отправната точка на новият вид лечение (5).

Оборудвани със специални способности

Като част от новата терапия, която в бъдеще ще се извърша в Университетската болница Лайпциг, Т клетките ще са изолирани от кръв на раково болен пациент.  В последствие повърхността на клетките ще е генетично модифицирана и снабдена с така наречения химерен антигенен рецептор (CAR) (5). Променените Т клетки се наричат CАR-T  клетки. Те се възпроизвеждат в лаборатоия и отново се прилагат на пациента по венозен път. В кръвния поток CAR – T клетките се насочват към раковите клетки (2).

За лечението на раково болни пациенти, понастоящем са приложими само т.нар. Т лимфоцити или Т клетки. Те са отправна точка на новите възможности за лечение.

Терапия с невероятен потенциал

За сега, новия вид терапия е достъпна само за пациенти с остра B-клетъчна левкемия или B–клетъчен лимфом, при които химиотерапевтичния курс не е дал резултат. За тези пациенти, CAR-T клетъчната терапия дава нова надежда. При клиничните проучвания, относително висок процент от лекуваните пациентите приемат добре терапията в CAR-T клетки (7,8).

Терапията дава резултат при 80% от пациентите с остра B-левкемия. При 60 % от всички участници в изследването не се откриват клинични, радиологични или други признаци на рак 6 месеца след лечението (7).

За сравнение, при другите опции за лечение , като химиотерапевтичен клорабабин, отговорили само на 30% (9) и 39% (10) от изследваните пациенти.

Одобрение на потенциала

Положителните резултати доведоха до одобряването на CAR T клетки като редовна терапия, първо в САЩ през 2017 г. и в Европа от август 2018 г. Две терапии са одобрени от Европейската комисия: Kymriah® и Yescarta® (11, 12). Kymriah® е опция за пациенти с остра B-клетъчна левкемия или В-клетъчен лимфом. С Yescarta® пациентите могат да бъдат лекувани с различни видове В-клетъчен лимфом 12).

BIBLIOGRAPHY

1.    Sadelein, M., Riviere, I. and Riddell, S. Therapeutic T cell engineering. Nature. May 25, 2017, 545, pp.423-431. 
June 2, CH and Sadelein, M. Chimeric Antigen Receptor Therapy. New England Journal of Medicine. 5 July 2018, 379, pp. 64-73. 
3. Amercian Society of Hematology. Blood Basics. [Online] [accessed on: 02.01.2018.] Http://www.hematology.org/Patients/Basics/. 
4. Kim, YJ and Broxmeyer, HE Immune regulatory cells in their transplantation tolerance. Crit Rev Oncol Hematol. 2011, Vol. 79, 2, pp. 112-126.
5. National Cancer Institute (National Institute of Health). CAR T Cells: Engineering Patients’ Immune Cells to Treat Their Cancers. [Online] [accessed on: 18 12 2018.] https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/research/car-t-cells. 
6. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (National Institute of Health). Immune Cells.[Online] [Cited: 12 18, 2018.] https://www.niaid.nih.gov/research/immune-cells. 
7. Maude, SL and et al. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia. New England Journal of Medicine. 2018, Vol. 378, 5, pp. 439-448.
8. Novartis. Novartis JULIET trial of Kymriah demonstrated more than one-year durability of responses in relatives or relapsed DLBCL. [Online] 06 16, 2018. [accessed on: 02.01.2018.] Https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-juliet-trial-kymriah-demonstrates-more-one-year-durability -responses-adults-relapsed-or-refractory-DLBCL. 
9. Jeha, S. and al., Et. Phase II study of clofarabine in pediatric patients with refractory or relapsed acute lymphoblastic leukemia. Journal of Clinical Oncology. 2006, Vol. 24, 12, pp. 1917-1923. 
10. by Stackelberg, A. and et al. Phase I / Phase II Study of Blinatumomab in Pediatric Patients With Relapsed / Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia. Journal of Clinical Oncology. 2016, Vol. 34, 36, pp.4381-4389.
11. Novartis. Press release – Novartis receives approval for its CAR-T-cell therapy Kymriah® (Tisagenlecleucel) from the European Commission. [Online] 27. 08 2018. [accessed on: 02.01.2018.] Https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-hehaelt-die-zulassung-fuer-seine-car-t-zell therapy-kymriah-tisagenlecleucel-of-the-european commission. 
12. German Cancer Research Center – Cancer Information Service. CAR T-cell therapies approved in Europe – First gene therapies against cancer: Can be used in patients with B-ALL and aggressive B-cell lymphomas. [Online] 30. 08 2018. [accessed: 02. 01 2018.] https://www.krebsinformationsdienst.de/fachkreise/nachrichten/2018/fk11-car-t-zell-therapie-krebs-zulassung.php