Тъканна Банка №1 В Германия! Безплатна консултация със специалист пон-пет от 9:00 до 17:00

Видове и задачи на стволовите клетки

ВИДОВЕ И ЗАДАЧИ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ

Всяка стволова клетка ли е подобна на другата? Не, известни са различни видове стволови клетки. Ембрионалните стволови клетки се различават по своите свойства от стволови клетки на възрастни, а всемогъщите омнипотентни стволови клетки могат да направят много повече от унипотентни стволови клетки. И каква е разликата между мезенхимните стволови клетки и хематопоетичните стволови клетки? Прочетете прегледа, за да научите всичко това.

Има различни видове стволови клетки. Те се класифицират по три различни метода:

Класификация по вид клетка
Класификация по онтогенетична възраст
Класификация по потенциал на диференциация


КЛАСИФИКАЦИЯ ПО КЛЕТЪЧЕН ТИП
Класификацията по клетъчни типове се занимава с въпроса, в коя тъкан или в кои видове клетки могат да се диференцират прекурсорни клетки. От кръвни стволови клетки, напр. не може да се образува нова кост или нервна клетка.

ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Друга дума за хемопоетични стволови клетки е кръвни стволови клетки. Тяхната задача е ясна: тези стволови клетки са отговорни за цялата хемопоеза. Те имат много ограничен живот. Всеки ден около 200 милиарда еритроцити (червени кръвни клетки), 120 милиарда левкоцити (бели кръвни клетки) и 150 милиарда тромбоцити трябва да се образуват при възрастен човек.

МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Мезенхимните стволови клетки са прекурсорни клетки на съединителната тъкан. Те се развиват в кости и хрущяли, както и в мускули, сухожилия и връзки. По-специално те се съдържат в тъканта на пъпната връв и плацентата (10 пъти повече).

НЕВРОННИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Невронните стволови клетки стават нервни клетки, по-специално мозъчни клетки. Те са особено интересни при изследване на невродегенеративни заболявания като деменция или болест на Паркинсон, но също така и при травматични увреждания, напр. след инсулти или сериозни наранявания на главата, причинени от злополука. Надеждата в това отношение е, че невронните стволови клетки могат да предизвикат възстановителни процеси и по този начин да сведат до минимум щетите причинени от заболяването.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ОНТОГЕНЕТИЧНА ВЪЗРАСТ
В биологията, онтогенезата е процесът на развитието на индивида – от яйцеклетката до сексуално зрелия организъм. Следователно класификацията по онтогенетична възраст диференцира ембрионални, фетални и възрастни стволови клетки. Тя следва различните етапи на човешкото развитие – от оплодената яйцеклетка до възрастната клетка.

ЕМБРИОНАЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Ембрионалните стволови клетки действат в началото на човешкия живот – много преди раждането. Те са „майките на всички клетки“ и могат да станат всякакъв вид специфична клетка. Въпреки това, те съществуват за много кратко време, а именно по време на развитието на бластоциста, състоянието на ембриона около три до четири дни след оплождането. Това означава, че за медицинско приложение, трябва да отглеждате ембриони и да ги унищожавате след това. Ембрионалните стволови клетки следователно са много спорни от етична гледна точка и тяхното производство в Германия е забранено.

ВЪЗРАСТНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Възрастните стволови клетки от костния мозък и други органи са резервистите на нашия организъм. Те създават замествания на мъртвите клетки. Не могат да се диференцират във всички видове клетки в организма и не са толкова жизнеспособни като стволовите клетки от кръвта на пъпната връв. Освен това по-късното им извличане е трудоемко, рисковано и скъпо.

НЕОНАТАЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Стволовите клетки от кръвта на пъпната връв принадлежат към възрастните клетки, въпреки че са особено млади и силни. Следователно те имат свой собствен клас -неонатални стволови клетки.

Събирането на кръв от пъпната връв при раждането и съхранението й е най-простият и етичен начин за извличане на млади и мощни стволови клетки, които да бъдат налични за бъдещо медицинско приложение.

KЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПОТЕНЦИАЛ НА ДИФЕРЕНЦИРАНЕ
Класификацията чрез потенциал за диференциация се занимава с въпроса за това колко различни клетъчни типове могат да развият стволовите клетки. В крайна сметка не всички стволови клетки са еднакви. Общото правило е: Колкото по-рано се развие стволовата клетка, толкова по-голям е потенциалът й за диференциация.

ОМНИПОТЕНТНИ/ТОТИПОТЕНТНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Всемогъщите или тотипотентни стволови клетки могат да създадат пълен организъм. Оплодената яйцеклетка, така наречената зигота, се развива, за да стане ембрион чрез разделяне на клетките. Всемогъщите стволови клетки съществуват само в много кратък стадий на ембрионално развитие: до появата на бластоциста. Клетките се подреждат в бластоциста. Външните слоеве образуват т. нар. Трофобласт, който се развива в амниотичната торбичка, пъпната връв и плацентата. Вътрешните клетъчни слоеве образуват ембриобласта, който оформя завършеното човешко същество.

ПЛУРИПОТЕНТНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Плурипотентните стволови клетки също имат свойството да се диференцират във всички видове клетки, но не могат да станат изцяло нов организъм. Плурипотентните стволови клетки са особено интересни за изследванията със стволови клетки и тъканното инженерство. Целта на инженерите е, растежа на тъкан в триизмерна структура, която да изпълнява сложните функции на човешкото тяло. Един ден, цели органи ще могат да бъдат замествани с помощта на този метод.

МУЛТИПОТЕНТНИ КЛЕТКИ
Мултипотентните стволови клетки могат да се диференцират в различни видове клетки от тяхната група. Невронните стволови клетки могат да станат различни видове мозъчни клетки, но не и мускулни или сърдечни клетки.

ОЛИГОПОТЕНТНИ КЛЕТКИ
Олигопотентните стволови клетки са в състояние да се диференцират в няколко клетъчни типа от тяхната група. Кръвообразуващите стволови клетки са мултипотентни. Те се делят и дъщерната клетка може да се развие в миелозни стволови клетки или лимфоидни стволови клетки. И двата вида стволови клетки са само олигопотентни. Миеловите стволови клетки стават еритроцити, гранулоцити, тромбоцити и моноцити. Лимфоидните стволови клетки стават част от имунната система, а именно Т-клетки, В-клетки или клетки-убийци.

УНИПОТЕНТНИ КЛЕТКИ
Унипотентните стволови клетки в тази йерархия са тези с най-нисък потенциал за диференциация. Те могат да станат клетка от свой собствен тип. Пример за унипотентни стволови клетки са сперматогониалните стволови клетки, които се съдържат в тестисите. Те могат да станат само сперматозоиди.